Ông Huỳnh Thế Tòng

Đối với Island, chất lượng phục vụ, chăm sóc khách hàng luôn là sự quan tâm hàng đầu. Delta Media luôn là đối tác chúng tôi tin tưởng để triển khai các chiến dịch Digital Marketing.

Ông Huỳnh Thế Tòng - Giám Đốc TMĐT ISLAND